Huisregels Speeltuin Bodelo

 

 • We hebben respect voor iedereen.
 • Discriminatie in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • We verlenen kleine kinderen voorrang.
 • Ouders en\of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen.
 • Kinderen onder de acht jaar worden verplicht begeleid door een volwassene.
 • Agressief en/of onacceptabel gedrag is niet toegestaan.
 • Roken is alleen toegestaan buiten op het terras alwaar asbakken staan.
 • Het gebruik van alcoholische dranken is niet toegestaan.
 • Honden zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van de toiletten is gratis voor al onze bezoekers. Ouders/ begeleiders zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik. “ongelukjes” worden door ouders/begeleiders zelf opgeruimd. Houdt de toiletten schoon! Vervuiling/gebreken s.v.p. melden bij de toezichthouder.
 • Luiers in een afgesloten zak in de groene container bij het clubhuis deponeren.
 • Afval hoort in de prullenbakken!
 • Gebruikte stoelen, glas- of servieswerk graag zelf opruimen of terugbezorgen bij het clubhuis.
 • Meegebrachte dranken en etenswaren mogen niet op het terras of in het clubhuis genuttigd worden.
 • Voetballen is alleen op het grasveld toegestaan.
 • (Brom) Fietsen is op de speeltuin niet toegestaan.
 • (Brom) Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken¬†geplaatst te worden.
 • Speeltuin Bodelo is niet aansprakelijk voor schade ,diefstal, ongevallen of ander letsel.
 • Aanwijzingen van de toezichthouder dienen opgevolgd te worden.
 • Het niet opvolgen van instructies of onacceptabel gedrag kan leiden tot verwijdering van de speeltuin.
 • Voor vragen of informatie/suggesties kunt u zich wenden tot¬†de vrijwilligers of beheerder.